การรับประกันสินค้า
N R G Innovation
บริษัท เอ็นอาร์จี อินโนเวชั่น จำกัด
10 รามอินทรา 39 แยก 8
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร
พบปัญหาในการลงทะเบียนรับประกัน
หรือต้องการแก้ไขข้อมูล
โปรดติดต่อศูนย์บริการ
โทร : 02 752 7758
อีเมล์ : n-save.warranty@gmail.com
N-SAVE N-SUN N-WIND N-WASTE

ชื่อร้านค้า*
วันที่ซื้อ*
หมายเลขเครื่อง*
หมายเลขรับประกัน*
บันทึกข้อมูลที่
จำเป็น :
* กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน